Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3), Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã gửi thư chúc mừng tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên Công tác xã hội cả nước. Cổng Thông tin điện tử xin trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH