Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Cục Việc làm

Sáng ngày 27/5/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với Cục Việc làm về tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực việc làm năm 2020,  5 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có các Thứ trưởng: Lê Tấn Dũng, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Bá Hoan và Nguyễn Văn Hồi cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

     Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết, theo tổng hợp báo cáo các địa phương, trong năm 2020, cả nước đã giải quyết việc làm cho 1,27 triệu người, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của giai đoạn 2016-2020 đề ra tại Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

     Năm 2020, chỉ tiêu về tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực thành thị đạt 3,61%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,5%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng, chứng chỉ đạt 24,5% –  không đạt chỉ tiêu do tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc đào tạo, tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục, đào tạo,cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tác động đến nhu cầu tham gia khóa đào tạo của người lao động, của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh.
      Về lĩnh vực việc làm, Cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020. Nội dung về việc làm và thị trường lao động đã góp phần đầu tư nâng cao năng lực cho các Trung tâm dịch vụ việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn lượt lao động, kết nối việc làm thành công cho hàng ngàn lao động.
     Cục đã đẩy mạnh hỗ trợ việc làm qua Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi. Tính đến ngày 31/10/2021, tổng nguồn vay hỗ trợ tạo việc làm là 29.881 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, lao động nữ và các nhóm đối tượng yếu thế như lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số…
     Trong lĩnh vực thị trường lao động, giai đoạn 2016-2020, thị trường lao động tiếp tục được tạo lập đồng bộ, khuôn khổ pháp luật, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện. Các chỉ tiêu thị trường lao động tiếp tục được cải thiện như chất lượng cung lao động tăng lên, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện, năng suất lao động, tính cạnh tranh của lực lượng lao dộng được nâng lên. Chất lượng việc làm dần được cải thiện, từng bước chính thức hóa việc làm phi chính thức.
     Trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, thời gian vừa qua khi diễn ra dịch Covid-19, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện rõ vai trò hỗ trợ, ổn định đời sống cho một lượng lớn người lao động bị thất nghiệp, giảm gánh nặng hỗ trợ chi từ ngân sách nhà nước. Theo báo cảo tổng hợp của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, trong 5 tháng đầu năm 2021, số người được giới thiệu việc làm là 64.816 người, số người được hỗ trợ học nghề là 8.637; số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 267.282 người.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc
     Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hoan nghênh những cố gắng của Cục Việc làm trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định, việc làm là lĩnh vực đặc biệt quan trọng,có thể coi là xương sống, là nòng cốt và có vai trò quan trọng  đối với toàn hệ thống bộ, ngành và đất nước. Thời gian qua, Cục Việc làm đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu chính sách, nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp…góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ ổn định người dân bị thất nghiệp do thiên tai, dịch bệnh.
     Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, Cục Việc làm tập trung quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII; tham gia xây dựng Chương trình hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết của Đại hội một cách thiết thực, hiệu quả, đúng khả năng, tập trung vào việc tạo môi trường, động lực phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất và hiệu quả.
     Tập trung phát triển nguồn nhân lực, phát huy lực lượng lao động. Đây vừa là mục tiêu, là trọng tâm nguồn lực của sự phát triển.
     Tập trung nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cho người nghèo, người yếu thế. Tận dụng tối đa cơ hội thời cơ của dân số vàng, lực lượng lao động trẻ…
     Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, Bộ trưởng yêu cầu Cục Việc làm tập trung rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm với tinh thần nhanh nhất, thông thoáng vì lợi ích người lao động; Đặt ra vấn đề khơi thông thị trường lao động, việc làm, giải quyết tất cả các điểm nghẽn trong năm nay; Tập trung xây dựng Dự báo cung cầu lao động (dự án ngắn hạn và trung hạn); Quản trị thị trường lao động và quản lý lao động ngoài nước…
     Về quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bộ trưởng đề nghị đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng hướng tới biến đây thành công cụ đúng nghĩa, phân cấp, giao quyền cho các Sở LĐ-TBXH… Việc chi sai về thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cần có đánh giá chi tiết, giải pháp để thu, đưa ra các phương án để xử lý…