Công tác tổ chức cán bộ được Bộ LĐTBXH thực hiện theo quy định

Sáng 15/4, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2021 của Bộ LĐTBXH. Tham dự có Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ LĐTBXH Hà Xuân Tùng; Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ LĐTBXH.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, đồng chí Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2021 của Bộ LĐTBXH.

Toàn cảnh buổi công bố Kết luận thanh tra

Theo Kết luận thanh tra, Bộ LĐTBXH đã ban hành một số văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm cơ bản phù hợp quy định.
Bộ LĐTBXH sử dụng biên chế công chức trong chỉ tiêu được giao; đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác tinh giản biên chế công chức được triển khai trên thực tế, từ năm 2015 đến năm 2021 đã giảm được 39 biên chế công chức; các cơ quan, tổ chức không ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
Việc tuyển dụng công chức, xét tuyển công chức được Bộ LĐTBXH thực hiện theo quy định, qua đó đã thực hiện tốt ở nhiều nội dung.
Cơ bản các công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng theo tiêu chuẩn, điều kiện chung của Đảng, Nhà nước. Việc bổ nhiệm xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức; có đầy đủ hồ sơ cá nhân được đơn vị xác nhận, có kê khai tài sản, thu nhập; khi bổ nhiệm có trong danh sách quy hoạch hoặc được giới thiệu trong nguồn nhân sự của cơ quan, tổ chức, trên cơ sở đó cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương tiến hành quy trình, thủ tục bổ nhiệm theo quy định.
Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, mục đích của thanh tra là hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua thanh tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức nhằm nâng cao chất lượng của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy.
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cuộc thanh tra tại Bộ LĐTBXH được tiến hành trên tinh thần khách quan. Thứ trưởng đề nghị Bộ LĐTBXH tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
Đồng thời tổ chức đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ công chức về lĩnh vực tổ chức cán bộ.
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi công bố
Phát biểu kết luận buổi công bố Kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan đồng tình với kết luận thanh tra. Thứ trưởng cho biết, Đoàn thanh tra đã làm việc rất công tâm, khách quan, nghiêm túc, trách nhiệm. Qua việc thanh tra này, Bộ LĐTBXH đã rút ra nhiều việc cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới.
Thứ trưởng thông tin, ngay trong thời gian Đoàn Thanh tra làm việc, một số tồn tại Đoàn thanh tra chỉ ra, và Bộ LĐTBXH cũng đã kịp thời khắc phục.
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khẳng định, Bộ LĐTBXH sẽ nghiêm túc tiếp thu và chấp hành các kiến nghị của Đoàn thanh tra. Qua đó tham mưu với Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng để sửa đổi bổ sung quy định về công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức cán bộ.
http://www.molisa.gov.vn