Giới thiệu chung

Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 07/06/2011 và Quyết đinh số 1812/QĐ-UBND ngày 20/04/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội trực thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân, chịu sự quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội. Trải qua 10 năm phát triển các thế hệ lãnh đạo, giáo viên, cán bộ công nhân viên và người lao động đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát triển theo định hướng “ĐOÀN KẾT – CHIA SẺ – PHÁT TRIỂN”; với phương châm xây dưng mô hình Nhà trường thành hệ sinh thái “Nhà trường xanh – Ứng xử đẹp – Trách nhiệm cao”. Nhà trường đã dần khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Địa chỉ của Nhà trường: Lô 29, Cục B12, Tổng cục 5, Bộ Công an, Xuân La, Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02466.869.869.

Trong xu thế đổi mới và hội nhập hiện nay, Trường đang nỗ lực phấn đấu để mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng củng cố đội ngũ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phòng thực hành đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học, mặt khác để mở các mã ngành mới đáp ứng với nhu cầu của người học và của doanh nghiệp sử dụng lao động.

Các chuyên ngành đào tạo trình độ Trung cấp, Sơ cấp của Nhà trường gồm:

Bên cạnh đó nhằm đa dạng hóa các loại hình đào tạo ở các bậc học khác nhau, trong những năm qua được đồng ý của UBNDTP Hà Nội, Sở LĐTBXH. Nhà trường đã phối hợp tuyển sinh, liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng liên thông, đại học liên thông các ngành nghề theo nhu cầu tại các địa phương. Nhằm tạo điều kiện cho người học được học tập tại chỗ, giảm chi phí ăn ở, đi lại, có cơ hội lựa chọn ngành nghề hình thức đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu công việc góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đất nước.