HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỰC THUỘC VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Sáng ngày 25/06/2022 , Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập Trung tâm trực thuộc và Bổ nhiệm cán bộ quản lý. Nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ, qua đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động hiệu quả của Nhà trường.

–  Công bố Quyết định thành lập 3 Trung tâm trực thuộc:

+ Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ.
+ Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Thường xuyên.
+ Trung tâm Đào tạo theo Nhu cầu Xã hội.

–  Công bố Quyết định Trưởng phòng Đào tạo và Công tác HSSV.

Đến dự có các Thầy cô trong Hội đồng quản trị, BGH, Trưởng phó các phòng ban, khoa chuyên môn cùng tập thể cán bộ, giáo viên công nhân viên Nhà trường.

BGH trao Quyết định và tặng hoa cho các đ/c Trưởng phòng QLĐT&HSSV và các đ/c Giám đốc các Trung tâm.

BGH trao Quyết định và tặng hoa cho các đ/c PGĐ các Trung tâm.

Ông: Nguyễn Quang Chung- Giám đốc Công ty CP ĐTTM XNK Thang Máy Hà Nội có lãng hoa chúc mừng Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Trưởng phó các phòng ban, khoa chuyên môn cùng tập thể cán bộ, giáo viên công nhân viên Nhà trường chúc mừng các đ/c LĐ Phòng QLĐT/HSSV và Giám Đốc các Trung tâm: