HỘI NGHỊ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

      Hôm nay, ngày 21/03/2023 Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp.

       Hội nghị ký kết là một trong những dấu mốc quan trọng đặt nền tảng cho việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp. Đặc biệt hơn nữa việc hợp tác giữa Nhà trường phối hợp với Doanh nghiệp từ đó đem lại hiệu quả thiết thực, nâng tỷ lệ học sinh ra trường có việc làm, xác định rõ đào tạo những gì thị trường lao động đang có nhu cầu.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị: