Ra mắt Đảng bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

Sáng 25/3/2022, tại hội trường Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Ban thường vụ Quận  ủy Hà Đông đã tổ chức Lễ ra mắt Đảng bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Quận ủy Hà Đông.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Quận ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hà Đông cùng các đồng chí Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, trưởng các ban Đảng thuộc Quận ủy Hà Đông, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận. Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội có đồng chí Hoàng Thành Thái- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở cùng các đồng chí Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở.

Đảng bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1155-QĐ/QU ngày 15/3/2022 của Quận ủy Hà Đông trên cơ sở  hợp nhất ba chi bộ cơ sở: Chi bộ Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội, Chi bộ Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội, gồm 41 đảng viên, 4 chi bộ trực thuộc: Chi bộ phòng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em và phát triển cộng đồng, phòng Tổ chức – Hành chính, Chi bộ phòng Tư vấn và Trợ giúp, Chi bộ phòng Tiếp nhận, quản lý và chăm sóc đối tượng, Chi bộ phòng Y tế nuôi dưỡng và Đội trật tự xã hội lưu động. Ban chấp hành Đảng bộ gồm 07 đồng chí, đồng chí Kiều Thị Hương-Giám đốc Trung tâm giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Phó giám đốc Trung tâm giữ chức vụ Phó Bí thư. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Quảng làm Chủ nhiệm Ủy ban.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Trường-Phó bí thư thường trực Quận ủy-chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hà Đông trao Quyết định thành lập Đảng bộ cho Ban chấp hành  Đảng bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Trường-Phó bí thư thường trực Quận ủy Hà Đông đã chúc mừng Đảng bộ Trung tâm, ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động và đảng viên trong đơn vị, mong muốn Đảng bộ Trung tâm và các đồng chí đảng viên tiếp tục giữ vừng và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được góp phần cùng Đảng bộ quận Hà Đông và huyện Đông Anh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội các cấp đề ra. Đồng chí Phó bí thư Quận ủy cũng đề nghị Đảng ủy Trung tâm, sau khi ra mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị-tư tưởng.

Hai là, thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ba là, nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, thành lập các chi bộ trực thuộc; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chấp hành.

Bốn là, xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và từng năm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị là cơ sở tổ chức các hoạt động đảm bảo tính sát thực và hiệu quả.

Năm là, thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Quận ủy-chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hà Đông phát biểu chỉ đạo chương trình

      Thay mặt Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, đồng chí Hoàng Thành Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở gửi lời chúc mừng Trung tâm, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Trung tâm sớm ổn định tổ chức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn; củng cố đoàn kết trong Đảng; sớm thành lập các tổ chức trong Đảng; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng, đội; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức và người lao động.

Ảnh: Đ/c Hoàng Thành Thái-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Lao động-TB&XH Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố

      Thay mặt Đảng bộ Trung tâm, đồng chí Kiều Thị Hương- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội gửi lời cảm ơn tới Quận ủy Hà Đông, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo sát sao để Đảng bộ sớm được thành lập. Đồng thời khẳng định, Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm sẽ lãnh đạo Trung tâm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ảnh: Đ/c Kiểu Thị Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm phát biểu nhận nhiệm vụ

     Sự ra đời của Đảng bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thể hiện sự lớn mạnh về tổ chức Đảng, phù hợp với quy mô phát triển của Trung tâm. Với sự quan tâm, chỉ đạo của Quận ủy Hà Đông và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội của với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm, tin rằng Đảng bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô./.

* Một số hình ảnh tại buổi lễ

Ảnh: Thường trực Quận Ủy Hà Đông chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm

Ảnh: Ban Giám đốc và các đồng chí Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm

Ảnh: Trao Quyết định cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trung tâm

Ngô Thị Lục

                                              Trung tâm CTXH và Quỹ bảo trợ trẻ em