Sở LĐ – TB&XH Hà Nội ủng hộ 300 triệu đồng Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm thể hiện sự đồng lòng, chung sức của công chức, viên chức, lao động Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch. Sáng ngày 17/6/2021, tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Bạch Liên Hương – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thay mặt tập thể công chức, viên chức và người lao động Sở đã trao ủng hộ số tiền 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống Covid-19 của thành phố Hà Nội.

Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\image_gallery.jpg

Ảnh: Đồng chí Bạch Liên Hương – Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Sở đã trao ủng hộ số tiền 300 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.

      Chia sẻ về việc huy động nguồn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Bạch Liên Hương – Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết: Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc về việc ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 của thành phố Hà Nội.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định thành lập Quỹ vắc-xin phòng dịch Covid-19 để huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch. Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức trực tuyến Lễ phát động Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam trong toàn Ngành. Đây là hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của Sở chung tay cùng nhân dân Thủ đô và cả nước sớm đẩy lùi được dịch bệnh vì sức khỏe của mình, của mọi người, vì sự an toàn của cộng đồng và xã hội. Số tiền tiếp nhận được sẽ tiếp tục được Sở gửi về Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới./.

Trần Thị Thu Huyền – Văn phòng Sở