Thông báo tuyển sinh Trung cấp 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

             Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Căn cứ Luật Giáo dục sửa đổi đã được thông qua năm 2019, có hiệu lực từ 1/7/2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp với nội dung cụ thể như sau: