Thông báo về việc tạm nghỉ của cán bộ nhân viên, giảng viên, học sinh theo chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội