Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

     Ngày 23/3/2022, Tiến sỹ Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng, Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Vụ Kỹ năng nghề, Vụ Đào tạo chính quy đã có cuộc họp với ông Jesus Lavina, Phó ban hợp tác phát triển Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam. Buổi làm việc tập trung trao đổi kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa Tổng cục GDNN và Phái đoàn EU tại Việt Nam.

     Tại cuộc họp, ông Jesus Lavina đã trình bày những nội dung hoạt động đã được phê duyệt tại Khung hỗ trợ tài chính của EU nhằm phát triển Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2022-2027, trong đó, lĩnh vực GDNN là một trong các nội dung mới được EU lựa chọn trên cơ sở đề xuất hợp tác của Tổng cục năm 2021. Tổng ngân sách dự kiến dành cho lĩnh vực GDNN khoảng hơn 20 triệu Euro, tập trung vào các nội dung, hoạt động ưu tiên hợp tác như: xanh hóa GDNN, chuyển đổi số, đối thoại chính sách, cải cách chính sách, thể chế, gắn kết doanh nghiệp, vấn đề giới và bao trùm trong GDNN, đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng cho người lao động

     Trao đổi tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình đã khẳng định những hoạt động ưu tiên hợp tác của Phái đoàn EU phù hợp với những ưu tiên mà Tổng cục đang tập trung triển khai như: thực hiện chuyển đổi, nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, học sinh sinh viên để thích ứng tốt với cuộc cách mạng công nghệ 4.0; phát triển GDNN theo hướng tới xanh hóa GDNN và phát triển bền vững; đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực; xây dựng chính sách, thể chế; đào tạo cho lao động yếu thế, bình đẳng giới,… Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị Phái đoàn EU hỗ trợ việc chuyển giao các chương trình đào tạo mà EU có thế mạnh, xây dựng phát triển hội đồng kỹ năng ngành, công nhận lẫn nhau trình độ đào tạo phục vụ dịch chuyển lao động, xây dựng mô hình các trường chất lượng cao và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác phát triển khác đang hoạt động tại Việt Nam.

     Kết thúc cuộc họp, hai bên thống nhất sẽ xây dựng nội dung và hình thức hợp tác cụ thể để sớm triển khai các hoạt động trong năm 2023.

Văn phòng Tổng cục GDNN