Trung cấp

Chương trình 9+, hướng đi dành cho học sinh trượt lớp 10 công lập

Với những bạn trẻ rớt lớp 10 công lập, hệ 9+ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là con đường học tập khá linh động cho đến kh...

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp, và Đào tạo thường xuyên năm 2022 Hội đồng t...

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh Trung cấp 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 Quy định về cơ chế t...

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh năm học 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý h...

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp ngành Kỹ thuật pha chế đồ uống

Mục tiêu đào tạo Đào tạo học sinh chuẩn về kiến thức và pha chế đồ uống. Thúc đẩy tính linh hoạt, tư duy sáng tạo trong mỗi học sinh...

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp ngành Chăm sóc sắc đẹp

Mục tiêu đào tạo Đào tạo học sinh chuẩn về kiến thức và chăm sóc sắc đẹp Thúc đẩy tính linh hoạt, tư duy sáng tạo trong mỗi học sinh...

Xem thêm