Bộ Giáo dục kiến nghị dừng dạy văn hóa trong trường nghề từ năm học tới

GDVN – Theo công văn của Bộ GD&ĐT, từ khóa tuyển sinh năm 2022, cơ sở GDNN dạy chương trình văn hóa phải phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp để tổ chức dạy học.

Ngày 19/04 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1528/BGDĐT-GDTX trình Chính phủ về việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (chương trình văn hóa) từ khóa tuyển sinh năm 2022 phải phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên để thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị, từ khóa tuyển sinh năm 2022, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dạy chương trình văn hóa phải phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp để tổ chức dạy học

Theo quy định hiện hành, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được tổ chức giảng dạy tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Tuy nhiên, để thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 1151 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo việc thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo hướng:

Đối với những cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh từ năm học 2021-2022 trở về trước, hiện đang tổ chức giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thì cho phép các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp này tiếp tục tổ chức dạy học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Yêu cầu các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực hiện đúng Chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất và các điều kiện khác để thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Đối với các khóa học của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh từ năm học 2022-2023, để đảm bảo thực hiện được các Chương trình học, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người học cũng như các quy định hiện hành, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải phối hợp các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên để tổ chức dạy học

Lý giải về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay Bộ đang xây dựng Thông tư ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo cùng chuẩn đầu ra của các khối lớp và thực hiện đồng bộ với Chương trình trung học phổ thông từ năm học 2022-2023.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28, Luật Giáo dục 2019, Chương trình giáo dục phổ thông phải được thực hiện với thời lượng đầy đủ trong 3 năm học cho các khối lớp 10, 11, 12.

Còn đối với Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cũng phải thực hiện với thời lượng đủ 3 năm học, nhưng được thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương, điều kiện của học viên về hình thức tổ chức dạy học, địa điểm, để đáp ứng nhu cầu của người học.

Trong khi đó, theo khoản 2 Điều 33, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định “thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 1 đến 2 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo”.

Do đó, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học trung cấp nghề chỉ học trong thời gian từ 1 đến 2 năm, không thể vừa hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp, vừa hoàn thành Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 45, Luật Giáo dục 2019, học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông không dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc thi không đạt yêu cầu thì được người đứng đầu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (điều này là không thể nếu trung tâm giáo dục thường xuyên không dạy học viên).

Về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực rà soát, hoàn thiện để ban hành Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ Giáo dục nghề nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Phạm Minh