Sứ mệnh – Tầm nhìn – Chiến lược phát triển

Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội thành lập theo Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 07/06/2011; Quyết định số 1872/QĐ-UBND, ngày 20/04/2021 của UBND Thành phố Hà Nội; Trường Trung Cấp Quốc tế Hà Nội nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Hà Nội. Trường đào tạo các trình độ: Trung cấp, Sơ cấp, Liên kết với các trường cao đẳng, đại học để đào tạo theo nhu cầu của người học và doanh nghiệp. Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội xác định:

Sứ mệnh

Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực đa ngành nghề đạt chất lượng theo yêu cầu của thị trường lao động; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, tư vấn, chuyển giao khoa học – công nghệ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội nói riêng và của đất nước nói chung trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mục tiêu chiến lược

Xây dựng trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội trở thành một cơ sở đào tạo uy tín có thương hiệu ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng theo nhu cầu xã hội tại Hà Nội và các địa phương, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sử dụng lao động, đồng thời hướng tới việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài trong tương lai.

Tầm nhìn

Xây dựng Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội theo định hướng ứng dụng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng để phát triển bền vững và tự chủ toàn diện.

Giá trị cốt lõi

Mọi hoạt động, quản trị và vận hành của Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội dựa trên các giá trị:

  • Học đi đôi với hành
  • Chất lượng và hiệu quả
  • Đổi mới sáng tạo
  • Trung thực và trách nhiệm

Triết lý giáo dục

  • Học để biết, để làm và để thay đổi