Đảng ủy khối doanh nghiệp quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2021

    Chiều ngày 12/11/2021, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bàn các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hằng – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Phan Lăng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp quận và các đồng chí Bí thư Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Tây Hồ.

Đảng ủy khối doanh nghiệp quận đã tập trung lãnh đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc; triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, chuẩn bị tốt điều kiện sản xuất trong tình hình mới; gặp mặt các đơn vị sản xuất kinh doanh trong quận nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Đảng ủy khối đã hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng cho 02 đảng viên ở Chi bộ Cổ phần thiết bị điện lực 1; kết nạp 6/5 đảng viên mới, đạt 120% kế hoạch năm đề ra; 03/2 chỉ tiêu đạt 150% chỉ tiêu kế hoạch Quận ủy giao; tổ chức, đôn đốc, theo dõi lớp đối tượng cảm tình đảng theo hình thức trực tuyến, đạt 26/37 học viên; nắm bắt và báo cáo tình hình hoạt động của một số chi bộ với lãnh đạo Quận ủy để có sự chỉ đạo kịp thời.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phan Lăng – QUV, Bí thư Đảng ủy khối đã nêu một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức hướng dẫn các chi, đảng bộ trong khối thực hiện đánh giá chi bộ, đảng viên lãnh đạo quản lý năm 2021 đúng thời gian trước ngày 5/12/2021; tổ chức kết nạp 02 đảng viên mới tại Công ty Cổ phần xây lắp thiết bị điện đúng quy định; tổ chức kiểm tra các Chi bộ theo Kế hoạch Đảng ủy; nền nếp, sinh hoạt chuyên đề, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra công tác thu, nộp Đảng phí năm 2021; Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả, “thích ứng an toàn, linh hoạt” để kiểm soát dịch bệnh trong giai đoạn mới hiện nay, góp phần phục hồi kinh tế trên địa bàn Quận.

Tại hội nghị, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, đồng thời đề xuất, kiến nghị về giải pháp trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư Công ty SX và XNK Bao bì chia sẻ: “Trong 3 tháng vừa qua, doanh nghiệp thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, nhiều người lao động phải ở lại Hà Nội với thời gian dài nên gặp rất nhiều khó khăn về đời sống. Chúng tôi mong muốn Đảng ủy khối tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn về tiêm vaccine phòng COVID-19 và kịp thời hướng dẫn các quy định phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới.”

Bí thư Chi bộ trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội Tạ Đức Phòng cho biết: “Nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dạy và học trực tuyến, phần thực hành của học sinh phải để lại khi đi học trực tiếp. Nhà trường phải tự chủ về mọi mặt, cố gắng vận dụng, duy trì, đảm bảo ổn định đời sống, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Chúng tôi mong muốn Quận tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giữa Trung tâm GDNN – GDTX quận với Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội – chúng tôi sẽ là cầu nối hiệu quả cho học sinh sau khi tốt nghiệp, có chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận và đánh giá cao cách thức triển khai các nhiệm vụ chính trị nhanh chóng của Đảng ủy khối đến các Chi, Đảng bộ trực thuộc; sự cố gắng nỗ lực của Cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Chia sẻ với những khó khăn do sự tác động của đại dịch Covid – 19 gây ra, đồng chí Bí thư Quận ủy đã trân trọng gửi lời cảm ơn đối với các đồng chí lãnh đạo của các Chi, Đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc trong thời gian qua đã đồng hành cùng quận, đặc biệt là trong công tác ủng hộ Quỹ vaccine. Đồng chí đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp quận tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Quy định Điều lệ Đảng; Quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Cổ vũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đặc biệt tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt việc quét mã QR để thích ứng, linh hoạt trong điều kiện phòng, chống dịch mới.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ, Tp Hà Nội

https://tayho.hanoi.gov.vn/dang-doan-the/-/view_content/6664457-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-quyet-tam-hoan-thanh-cac-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2021.html