THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09 NĂM 2023 TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ HÀ NỘI.