THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp, và Đào tạo thường xuyên năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp với nội dung cụ thể như sau: