Tiếp tục triển khai Dự án Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành Logistics với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Chương trình Aus4skills đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ kỹ thuật điều phối Dự án. Tham dự cuộc họp, về phía Tổng cục GDNN có Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình, Lãnh đạo và cán bộ các Vụ, đơn vị: Vụ Đào tạo chính quy, Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Vụ Kỹ năng nghề, Vụ Đào tạo thường xuyên, Vụ Nhà giáo và Văn phòng. Về phía Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có bà Trần Thị Lan Anh – Tổng thư ký, bà Bùi Thị Ninh – Trưởng phòng Văn phòng Giới sử dụng lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Đại sứ quán Úc có bà Cherie Russell – Tham tán Phát triển, bà Julie Hart – Bí thư thứ nhất và các cán bộ có liên quan. Về phía Chương trình Aus4skills có bà Kaye Eldridge – Giám đốc Chương trình và các cán bộ của Chương trình.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo kết quả thực hiện dự án 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch triển khai dự án 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo đánh giá hoạt động của hội đồng kỹ năng ngành Logistics (LIRC) và cập nhật, chia sẻ các ưu tiên của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ĐSQ Úc tại Việt Nam, VCCI trong thời gian tới.

Trao đổi tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình đánh giá cao kết quả mà dự án đã đạt được 6 tháng đầu năm, đặc biệt là hoạt động của LIRC thông qua một số kết quả chính như kết nối được các thành viên LIRC với đại diện là 03 bên là nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp; xây dựng báo cáo dự báo kỹ năng nghề ngành Logistics; xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp do doanh nghiệp dẫn dắt; mở rộng mô hình của hội đồng ở khu vực phía Bắc; xây dựng tiêu chuẩn nghề và chương trình đào tạo mới,… Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng cũng đánh giá cao VCCI với vai trò là Ban thư ký của Hội đồng đã có những đóng góp quan trọng, giá trị trong việc điều phối các hoạt động của LIRC, cùng với Tổng cục, VCCI sẽ giữ vai trò quan trọng liên quan đến tính bền vững của mô hình LIRC tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại cũng như sau khi dự án kết thúc. Doanh nghiệp có vai trò cốt lõi trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp do doanh nghiệp dẫn dắt nên Phó Tổng cục trưởng đề nghị VCCI truyền thông mạnh mẽ hoạt động của LIRC đến cộng đồng doanh nghiệp để doanh nghiệp tham gia nhiều hơn nữa trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Phó tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình (thứ 2 từ phải sang) phát biểu tại buổi họp

Tiếp theo ý kiến của Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình, bà Trần Thị Lan Anh – Tổng thư ký VCCI cũng đánh giá cao hoạt động hiệu quả của LIRC và khẳng định với sự điều phối của VCCI, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics đã tích cực tham gia, đóng góp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tổng thư ký VCCI đề nghị các bên liên quan tích cực phối hợp để duy trì tính bền vững của mô hình và mong muốn Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sớm đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để có các cơ sở pháp lý thành lập và nhân rộng mô hình hội đồng.

 

Bà Cherie Russell (thứ 3 từ phải sang) Tham tán Phát triển trao đổi tại buổi họp

Để có được những kết quả thành công của dự án trong 6 tháng đầu năm, bà Cherie Russell – Tham tán Phát triển đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan trong quá trình triển khai dự án và đề nghị mô hình hoạt động của LIRC được nhân rộng và phát triển thông qua việc đưa mô hình vào các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Bà Tham tán Phát triển cũng đề xuất cử chuyên gia của Úc để tham vấn cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong quá trình xây dựng các văn bản có liên quan đến xây dựng mô hình hội đồng kỹ năng nghề.

Kết thúc cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất tiếp tục phối hợp để triển khai các hoạt động 6 tháng cuối năm theo kế hoạch đã được phê duyệt và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ nghiên cứu để ban hành văn bản công nhận LIRC trên cơ sở đề xuất về cơ cấu, thành phần, nhiệm vụ từ phía Chương trình Aus4skills.

Văn phòng Tổng cục GDNN