Lịch nghỉ tết Dương lịch 2022 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp lễ